Linkki- ja kirjallisuuslista

Alle on kerätty linkkejä ekologisesti kestävämpään rakentamiseen liittyville sivustoille sekä kirjallisuusluettelo. Huomattavasti laajempi linkkilista löytyy Suomen Arkkitehtiliiton SAFAn kotisivuilta.


EKO- JA ENERGIATEHOKAS PIENTALORAKENTAMINEN

Energiatehokas koti on Motivan ylläpitämä sivusto energiatehokkaista pientaloista.

Hyvä pientalo, Motivan opas energiatehokkaaseen rakentamiseen.

e-neuvonta on Motivan ylläpimä portaalia asumisen, rakentamisen, remontoimisen ja liikkumisen energiatehokkuudesta.

Rakentamisen energia- ja ekotehokkuus ympäristöhallinnon sivuilla.

Pientalon laatukortit ja muita hyviä neuvoja energiatehokkaan pientalon rakentajalle Oulun rakennusvalvonnan sivuilla.

Pientalon laatu on Oulun rakennusvalvonnan laskuri pientalon laadun tarkistamiseksi.

Suomen kulttuurirahaston 3k-hanke pyrkii kauneuteen, kestävyyteen ja kohtuuhintaisuuteen. Talomalleja ja taustatietoa.

EKO-BOX on Suomen Arkkitehtiliiton SAFAn kestävänrakentamisen tietopankki, jossa käsitellään laajasti yhdyskuntasuunnittelua sekä uudisr- ja korjausrakentamista ympäristö- ja ilmastonäkökulmasta.

Green Building Council Finnland on kansainvälisen kestävän rakentamisen neuvoston Suomen yhdistys. Tietoa, mittareita ja tapahtumia.

Energiaviisaan rakentamisen aika 2017 -hanke edistää energiatehokkaita ratkaisuja ja julkaisee tutkimusraportteja.

Bioregional on englantilainen kestäviä ratkaisuja laajasti esittelevä sivusto.

Sustainableabc on kestävää arkkitehtuuria, rakentamista ja kulttuuria esittelevä sivusto.

Passiivitalorakentminen

Passiivi.info tarjoaa runsaasti tietoa passiivitalon suunnittelusta.

Passivhuscentrum on ruotsissa toimiva passiivirakentamisen keskus. Ruotsissa passiivirakentamisesta on jo yli kymmenen vuoden kokemus, joten ruotsalaisten kokemuksia kannattaa seurata  ovathan ilmasto-olosuhteemme varsin samanlaiset. Keskuksen kotisivuilla on perustietoa ja kohde-esittelyitä myös englanniksi.

 

ENERGIAMÄÄRÄYKSET

Rakennusten energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö.

 

ENERGIATODISTUKSET

Motivan energiatodistussivut.

 

RAKENTET, RAKENNEOSAT JA MATERIAALIT

Materiaalien ja rakenteiden aiheuttamien ympäristökuormien vertailuja

SYNERGIA Hiilijalanjälki -työkalu on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämä Työkalu, jolla voidaan laskea päärakenteiden hiilijalanjälkiä. Työkalu sisältää hiilijalanjälkilaskurin ja ohjeen. Työkalun käyttö on maksutonta.

Joutsen merkityt rakennustarvikkeet ja kriteerit joutsen meritylle talolle.

Luonnonmukainen rakentaminen

Luonnonmukaisen rakentamisen yhdistys antaa tietoa luonnomukaisesta rakentamisesta. Osaajien ja tuotevalmistajien linkkejä.

Talotori on luonnonmukaisen rakentamisen tietopankki. Laajat ja kattavat linkkilistat osaajista sekä tarvikkeiden ja materiaalien valmistajista.

Kulttuurirahaston K3 -hanke on esittää luonnonmukaisia vaihtoehtoja energiatehokkaaseen pientalorakentamiseen.

Puurakentaminen

Puuinformaation perusteelliset ja laajat puurakentamissivut. Tietoa, kohteita, ohjeita ja runsaasti linkkejä.


Luonto-Liiton metsäryhmä tuo kriittisen näkökulman metsienkäsittelyyn.


Sademetsätietoa trooppisten puulajien käytöstä.

Holzbau esittelee puurakentamiskohteita Euroopasta.

Savirakentaminen

Suomalaiset savirakentamisen sivut. Tietoa, kohteita, ohjeita ja runsaasti linkkejä. Kiinnostava vaihtoehto!

Ovet ja ikkunat

Ikkunoiden energialuokista Motivan sivuilla.

Ympäristömerkit, selosteet ja sertifikaatit

Rakennustietosäätiön M1-luokitus ja Ympäristöselosteet.

Joutsenympäristömerkki on pohjoismainen ja kertoo tuotteen täyttävän tietyt ympäristökriteerit.

FSC-sertifiointi Suomessa, ympäristöjärjestöjen hyväksymä puun sertifiointijärjestelmä.

Kierrätys, varaosapankit

Rakennusapteekki tarjoaa korjausrakentamistietoa sekä myy uusia ja käytettyjä rakennusosoia ja materiaaleja.

Metsänkylännavetta on vanhojen rakennustarvikkeiden myymälä, joka toimii myös netissä.

Maapörssissä voi kierrättää maa-aineksia.

Helsingin Kierrätyskeskus kierrättää ja jakaa runsaasti tietoa kierrättämisestä.

Tampereen rakennustori on ekologiseen rakentamiseen erikoistunut uusia ja käytettyjä tuotteita myyvä rautakauppa.

Turun ekotori on Turun kierrätyskeskus.

Ekologiskabyggvaruhuset on ruotsalainen rakennustarvikkeiden kierrätyspaikka.

 

PIENTALON ENERGIANTUOTANTO

Lämmitysjärjestelmien vertailuja

Motivan Pientalon lämmitysjärjestelmät -PDF tarjoaa tietoa eri vaihtoehdoista. Tilaa tai lataa.

Tietoa pientalojen lämmitysjärjestelmistä Motivan verkkosivuilla.

Biohousing vertaa pientalojen lämmitysjärjestelmiä.

Uusiutuvat energiat, yleensä

Motivan tietoa uusiutuvista energiamuodoista.

Lähienergialiitto edistää hajautettua uusiutuvaa energiantuotantoa ja energiatehokkuutta.

Hilineutraali Harakka -hankkeessa Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen Harakan luontokeskuksessa voit tutustua uusiutuviin energiamuotoihin.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen Uusia tuulia -PDF esittelee uusiutuvat energiamuodot napakasti.

Ilmaisenergia on hiljattain avattu foorumi uusiutuvista energiamuodoista.

Aurinkoenergia

Motivan Auringosta lämpöä ja sähköä -PDF opastaa aurinkoenergian hyödyntämiseen. Tilaa tai lataa.

Oulun rakennusvalvonnan ohje passiivisen aurinkoenergian hyödyntämisestä.

Oulun rakennusvalvonnan aurinkolämpöohje.

Oulun rakennusvalvonnan aurinkosähköohje.

Aurinkoteknillisen yhdistyksen kotisivut tarjoavat paljon tietoa aurinkoenergiasta.

Tuulivoima

Motivan Omaa tuulienergiaa -PDF opastaa pientuulivoimalan rakentajaa.

Tuulivoimayhdistyksen kotisivuilla on paljon tietoa tuulivoimasta.

Finnwindin kotisivuilla on pientuulivoimalan rakentajan muistilista.

Suomen tuuliatlas kertoo kotipaikkasi tuulioloista ja soveltuvuudesta pientuulivoimalle.

Puulämmitys

Motivan Lämpöä uusiutuvasti puusta -PDF kertoo mm. pellettilämmityksestä. Lataa tai tilaa.

Hengitysliitto neuvoo polttamaan puuta pientaloissa oikein mm. vähemmillä pienhiukkaspäästöillä.

Lämpöpumppuja

Motivan Lämpöä omasta maasta -PDF opastaa maalämpöpumpun saloihin. Lataa tai tilaa.

Motivan Lämpöä ilmasta -PDF opastaa ilmalämpöpumppuasioissa. Lataa tai tilaa.

Ilmalämpöpumpun energia taloudellinen käyttö, Motivan opas. Lataa tai tilaa.

Suomen lämpöpumppuyhdistys jakaa tietoa lämpöpumpuista.

Keskustelufoorumi lämpöpumpuista.

Ilmanvaihto (+LTO)

Energiatehokas ilmanvaihto -opas Motivan sivuilla

Painovoimainen ilmanvaihto 2012 määräyksissä -raportti Kulttuurirahaston K3 -hankkeessa.

Bruno Eratin kirjoitus luonnonmukaisesta eli painovoimaisesta ilmanvaihdosta.

 

SÄHKÖN SÄÄSTÄMINEN

Motivan sivuille on koottu tietoa ja vinkkejä sähkön säästämisestä.

Elvari -ohjelma pyrkii leikkaamaan sähkölämmitteisten pientalojen energiankulutusta.

Motivan Kodinenergiaopas PDF-muodossa. Lataa tai tilaa.

EKOenergia on luonnonsuojelujärjestöjen sivusto, joka edistää kuluttajien siirtymistä kestävämmän sähkön käyttäjiksi.

Kuluttajaliiton valintaohjeita kodinkoneista.

Lampputieto neuvoo lamppuasioissa.

 

VEDEN SÄÄSTÄMINEN

Vesijärjestelmät ja jätehuolto

Haja-asutusalueiden jätevesi huolto -PDF, 2006.

Käymäläseura Huussin kuivakäymäläsivut.

Minna Paavolan Kuivakäymälöiden asennus, käyttö ja huolto sisätiloihin -PDF on Huussi ry:n tilama perusteellinen lopputyö Tampereen ammatillisessa korkeakoulussa.

Kiertokapulan Ohjeita kuivakäymälän hankiin ja hoitoon -opas (PDF) tarjoaa runsasti tietoa aiheesta.

JÄTTEET JA LAJITTELU

Jäteasiaa Ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

HSY:n jätesivut ohjaavat lajittelussa.

Fiksu on HSY:n sivusto jätteiden synnyn ehkäisemiseksi niin kotona kuin töissä ja koulussakin.

HSY:n Kompostiopas auttaa kompostoinnin aloittamisessa.

Tietoa kestävästä kuluttamisesta ja jätteiden synnyn ehkäisystä Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilla.

 

PIHA

Luonto alkaa omalta pihalta -sivusto on Suomen Luonnonsuojeluliiton ylläpitämä ja kertoo ekologisesti kestävämmän pihan ja puutarhan hoidosta.

Martat opastavat puutarha-asioissa.

 

KORJAUSRAKENTAMINEN

Korjaustieto on laaja ympäristöministeriön toteuttama korjausrakentamisen portaali niin pientalojen kuin kerrostalojen asukkaille.

Teeparannus on Tekesin, ympäristöministeriön ja Sitran toteuttama kiinteistö- ja rakennusalan viestintäohjelma energiatehokkaasta korjausrakentamisesta.

Rakennusperintö on Museoviraston ja ympäristöhallinnon kokoama korjausrakentamisen tietoporttaali.

Museoviraston kotisivut.

Museoviraston korjauskortit.

Ekoremonttiopas -PDF. Hanna Korhonen, Suomen ympäristökeskus, 2001

Rakennusapteekki tarjoaa korjausrakentamistietoa sekä myy uusia ja käytettyjä rakennusosoia ja materiaaleja.

 

VAPAA-AJAN ASUMISEN EKOTEHOKKUUS

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus -raportti kesrtoo mökkelilyn ympäristövaikutuksista ja opastaa energia- ja ekotehokkuuteen.

 

KESTÄVÄ YHDYSKUNTA

Tekesin Kestävä yhdyskunta -projektin sivuille on koottu runsaasti mm. tutkimustietoa aihepiiristä.

ERA17 -hanke tähtää asintuntijoiden visioimana energiaviisaaseen aikaan 2017.

Ekokyliä ja muita kohteita

HINKU -kunnat tähtäävät hiilineutraaliin toimintaan

Ekokylien maailmanlaajuinen verkosto.

Tutkimus ruotsalaisista ekokylistä. Englanniksi.

Kestäväkylä pohjoisissa oloissa -tutkimusraportti vertaa Kangasalan ja Bromarvin ekokyliä vastaaviin tavallisiin asuinalueisiin.

 

KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA

Martat antava käyttökelpoisia neuvoja kestävämpään arkeen.

Pääkaupunkiseudun Ilmastoinfo jakaa tietoa ilmastonmuutoksesta ja arjen valinnoista sen hillitsemisesksi.

Pieniä tekoja -sivusto ohjaa suuriin vaikutuksiin.

Ryhtyisitkö ilmastodietille?

WWF:n teettämä Onnelisuusmanifesti kyseenalaistaa kulutukseen perustuvaa elämäntapaa.

 

YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTONMUUTOS

Suomen ympäristön mittarit 2011 -raportti antaa hyvän yleiskuvan ympäristömme tilasta sekä mm. kasvihuonepäästöistä.

Ympäristöntila 2008 -PDF on Suomen ympäristökeskuksen laatima lyhyt ja ytimekäs, mutta kattava katsaus maamme ympäristön tilaan.

Ympäristösignaalit on Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) joka vuoden alussa julkaisema raportti.

Living Planet on WWF:n julkaisema raportti missä pallollamme oikein mennään.

Ilmatieteenlaitoksen ilmastonmuutossivut.

Ympäristöhallinnon ilmastonmuutossivut.

Riippumaton CO2-raportti tarjoaa mm. tuoretta tutkimustietoa ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista.

Ilmasto.org on tietopaketti ilmastonmuutoksesta. Sivusto kokoaa yhteen ajankohtaista ja luotettavaa tietoa vakavimmasta ihmiskunnan koskaan kohtaamasta ympäristöuhasta.

Ympäristöjärjestöjä

Suomen luonnonsuojeluliiton kotisivut.

Luonto-liiton kotisivut.

Suomen Greenpeacen kotisivut.

Suomen WWF:n kotisivut.

Ympäristöjärjestö Dodon kotisivut.

 

KIRJALLISUUTTA:

Markku Lappalainen: Energia- ja ekologiakäsikirja, Rakennustieto 2010, 200 s.
Kattava ja tuore yleisteos aiheesta.

Matalaenergiarakentaminen, RIL 2010, 291 sivua.
Rakennusinsinööriliiton ohjeessa kuvataan matalaenergia- ja passiivitalojen suunnittelussa ja toteutuksessa tarvittavia menetelmiä ja menettelytapoja sekä esimerkkiratkaisuja.

Bruno Erat: Ihminen, ekologia, ympäristö, Rakennusalan kustantajat RAK 1994, 208 s, värikuvitus.
Suomalainen perusteos ekologisesta rakentamisesta maailmankatsomuksesta materiaalivertailuihin. Runsaasti esimerkkejä Suomesta ja ulkomailta.

Bruno Erat ym: Aurinko-opas - aurinkoenergiaa rakennuksiin, Aurinkoteknillinen yhdistys 2008.
Havainnollinen kirja aurinkoenergiasta, varsinkin passiivisen aurinkoenergian hyödyntäminen selkiytyy lukijalle.

Varis Bokalders ja Maria Block: Byggekologi, Svensk Byggtjänst 2004, 450 s.
Ruotsalainen klassikkoteos ekologisesta rakentamisesta. Valtavasti tietoa.

Panu Kaila: Talotohtori, WSOY 1997, 662 s, mustavalkokuvitus
Tietojättiläinen rakennusmateriaaleista.

Panu Kaila: Kevät toi maalarin - perinteinen ulkomaalaus, Gummerus 2000, 600 s, mustavalkokuvitus.
Runsaasti ohjeita perinteisestä ulkomaalauksesta, resepteistä työvälineiden valmistukseen.

Matti Oijala: Rakennusaineet, Rakennusalan kustantajat RAK 1998, 222 s.
Hakuteos rakennusmateriaaleista ekologisine vertailuineen.

Erja Heino ja Pirjo Sundman: Ekotalon rakennusaineet, Rakennusalan kustantajat RAK 1995, 80 s.
Kirja rakennusmateriaaleista.

Mikael Westermarck, Eija-Reetta Heuru ja Bengt Lundsten: Luonnonmukaiset rakennusaineet, Rakennustieto 1996, 98 s.
Teknillisen korkeakoulun luonnonmukaisen rakentamisen tutkimusyksikön raportti luonnonmukaisista rakennusaineista. Pohjautuu perinnetietoon ja uusimpiin eurooppalaisiin tutkimuksiin.

Mikael Westermarck (toim.): Savirakentaminen, Rakennusalan kustantajat RAK 1994, 170 s. mv-kuvitus.
Käsikirja savirakentamisesta. Massiivisavirakentamisella on ikiaikaiset perinteet. Kevytsavitekniikka on nykyajan versio savirakentamisesta. Savirakentaminen vaatii paljon työtä, mutta talo on pitkäikäinen ja varmasti terveellinen ja ekologinen.

Harri Metsä: Puukirja, Rakennusalan kustantajat RAK 1997, 164 s, mustavalkokuvitus.
Hieno kirja puurakentamisen kansanperinteestä. Kertoo milloin puut tulee kaataa, mikä puulaji soveltuu mihinkin käyttötarkoitukseen jne.

W. Keinänen: Rakennusopin tietokirja, WSOY 2001, 184 s, mustavalkokuvitus.
Faksimilepainos 1920-luvun rakentamisoppaasta. Tuolloin kirjan oppien mukaan rakennetut talot todistavat, että tuon aikaisin periaattein rakennetut talot ovat olleet pitkäikäisiä, asukkailleen terveellisiä ja kierrätettäviä. Homeongelmat syntyivät vasta paljon myöhemmin.

Rakennusapteekin käsikirja, Rakennusapteekki 2002, 200 s, värikuvitus.
Selkeitä ohjeita perinteisten rakennusten korjaamisesta ja rakentamisesta. Vanhan talon korjaajalle korvaamaton tietopaketti. Samoja ohjeita voi soveltaa uudisrakentamiseenkin.

Pekka Rytilä: Terve talo, Rakennusalan kustantajat RAK 2004, 82 s, mustavalkokuvitus.
Ohjeita ekologisen ja terveellisen talon rakentamiseksi.

Ilkka Romo: Tapanilan Ekotalo 97, Ympäristöministeriö 2001, 36 s, mustavalkokuvitus.
Raportti erään Tapanilan ekotalon suunnittelusta ja rakentamisesta sekä myös käyttökokemuksista.

Asko Ahtiainen ja Pekka Leppänen: Ekologinen puutalo, Rakennustieto 1999, 100 s, mustavalkokuvitus.
Kirjassa seurataan kahden ekologisen pientalon suunnittelua ja toteutusta sekä pohditaan mikä meni pieleen ja mikä onnistui.

Pekka Leppänen: Säästävä pientalo, Rakennustieto 2005, 64 s, värikuvitus
Erittäin mielenkiintoinen raportti Suomusjärven Rannanpellon matalaenergiatalon mittaustuloksista ja kokemuksista vuosilta 1997 - 2004.

Ympäristöministeriö: Asumisen ekokirjo, Rakennustieto 1997, 176 s, värikuvitus
Esimerkkejä Suomessa toteutetuista ekorakentamiskohteista.

Jalo Aminoff ja Leena Kontinen: Terve koti ja asuinympäristö, Rakennustieto 2004, 118 s, värikuvitus
Kirja talon rakentamisen synnyttämistä kokemuksista. Paljon kiinnostavaa filosofista pohdiskelua.

Erja Heino (toim): Ekotehokkuus rakennusalalla, Suomen luonnonsuojeluliitto 2002, 64 s, värikuvitus.
Kirjaseen on koottu artikkeleita ja kokemuksia erilaisista ekorakentamishankkeista.

Pirjo Siipola: Kestävän kehityksen mukainen pientaloryhmä - kolmen suomalaisen ekokylähankkeen toteutus, Oulun yliopisto 2000, Julkaisu A 29, 220 s, mustavalkokuvitus.
Lisensiaattityössä seurataan kolmea suomalaista ekokylähankketta ja vertaillaan niistä käytännön kokemusten kautta. Kirjassa on valtavasti tietoa ekorakentamisesta. Se onkin hyvä käsikirja ekorakentajalle.

Harri Hakaste (toim): Ruotsalaista ekokodikkuutta, EKO-SAFA 2000, 40 s, mv kuvitus
Kurkistus naapurimaamme ekologiseen rakentamiseen matkaoppaan muodossa. Kirja sisältää paljon kiinnostavia esimerkkejä ja yhteystiedot rakennusten haltijoihin.

Heikki Nevanlinna (päätoim.): Muutamme ilmastoa, Karttakeskus 2008, 240 s.
Ilmatieteenlaitoksen tutkijoiden tekemä kirja antaa laajan ja perusteellisen kuvan ilmaston muutoksesta taustoineen. Perusteos aiheesta.

Katja Antila: Pysäytä ilmastonmuutos, suomalaisen arjen valintoja, Edita 2008, 138 s.
Näppärä pieni kirja arjenvalinnoista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Antaa hyvän yleiskuvan arjen askareiden ilmastovaikutuksista.

Tätä sivua on päivitetty viimeksi: 24.6.2016. © Pekka Hänninen (kuvat ja teksti) ja Rakennustarkastusyhdistys RTY ry