Energiatehokas ja uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävä talo keventää asukkaidensa ympäristökuormaa merkittävästi. Kodin valinta voikin olla elämäsi suurin ympäristöteko.

 

Ekotalo pähkinän kuoressa

1.7.2012 energiamääräykset

Muualla verkossa

 

Fiksu talo säästää luontoa, terveyttä ja kukkaroa

Ekologisesti kestävä talo elää sopusoinnussa ympäristönsä kanssa. Se säästää energiaa ja luonnonvaroja niin toteutus- kuin käyttövaiheessaan. Se on rakennettu uusiutuvista luonnonmateriaaleista, jotka ovat peräisin läheltä ja joiden tuottamiseen on tarvittu vain vähän energiaa ja jotka voidaan palauttaa takaisin luonnon kiertokulkuun tai kierrättää, mikäli rakennusta ei enää tarvita. Tarvittava energia on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla – tähän ohjaavat myös uudet rakentamisen energiamääräykset (1.7.2012 alkaen).

Ekotalo sijaitsee lähellä palveluja ja työpaikkoja, eikä näin lisää autoriippuvuutta. Lisäksi sen rakentaminen ei hävitä alkuperäistä luontoa tai pilaa alueen kulttuurimaisemaa.

Ympäristön lisäksi ekotalosta hyötyvät myös sen asukkaat. Ekotalossa eläminen ei merkitse askeettista kituuttamista esivanhempiemme olosuhteissa, vaan taloudellista ja terveellistä asumista. Matalaenergiatalon rakennuskustannukset ovat korkeintaan joitakin prosentteja suuremmat kuin vastaavan normit täyttävän talon, mutta sen lämmityskulut jäävät huomattavasti pienemmiksi kuin normitalon.

Englannissa ekologisesti kestävälle rakennukselle on syntynyt käsite Smart house – fiksu talo.

TAULUKKO 1 Esimerkkejä neljän hengen asuman ekotalon hiilidioksidipäästöjen ja kulujen säästöistä verrattuna nykyiseen tavanomaiseen rakennuskantaan. Laskelma kaukolämmön ja sähkön keskimääräisillä päästökertoimilla ja hinnoilla. Uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetut sähkö ja lämpö ovat päästöttömiä.

  Säästöpotentiaali Säästö CO2-ekv/v Säästö euroa/vuosi
Lämmitys 50 - 75 % 1250 - 2000 550 - 820
Lämmin käyttövesi 50 % 450 200
Taloussähkö 30 % 340 150
Yhteensä   2040 - 2790 900 - 1170


Tätä sivua on päivitetty viimeksi: 24.11.2011. © Pekka Hänninen (kuvat ja teksti) ja Rakennustarkastusyhdistys RTY ry