Energiatehokas ja uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävä talo keventää asukkaidensa ympäristökuormaa merkittävästi. Kodin valinta voikin olla elämäsi suurin ympäristöteko.

 

Ekologisesti kestävä pientaloasuminen -raportti

Muualla verkossa

 

Monta tietä ekologisesti kestävään asumiseen

Talon ekologinen kestävyys on monen osatekijän summa, ja ekologisesti kestävämpään ja vähähiiliseen pientaloasumiseen on monta vaihtoehtoista tietä. Toiselle voi sopia asuminen tekniikkaan perustuvassa passiivitalossa, toiselle elely ehkä hieman tilatehokkaammassa ja enemmän omaa puuhastelua edellyttävässä luomumökissä.

Keskeisimmät tekijät ovat energiatehokkuus, uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen, rakenteiden pieni ympäristökuorma ja tilatehokkuus. Kolmella tekijällä voi jopa kompensoida yhden heikomman. Lisäksi asukkaiden elämäntapavalinnat ja tottumukset vaikuttavat lopputulokseen huomattavasti.

Ympäristön lisäksi ekologisesti kestävämmästä talosta hyötyvät myös sen asukkaat edullisten asumiskustannusten ansiosta.

TAULUKKO 1 Esimerkkejä neljän hengen asuman ekotalon hiilidioksidipäästöjen ja kulujen säästöistä verrattuna nykyiseen tavanomaiseen rakennuskantaan. Laskelma kaukolämmön ja sähkön keskimääräisillä päästökertoimilla ja hinnoilla. Uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetut sähkö ja lämpö ovat päästöttömiä.

  Säästöpotentiaali Säästö CO2-ekv/v Säästö euroa/vuosi
Lämmitys 50 - 75 % 1250 - 2000 550 - 820
Lämmin käyttövesi 50 % 450 200
Taloussähkö 30 % 340 150
Yhteensä   2040 - 2790 900 - 1170


.
Tweet

Tätä sivua on päivitetty viimeksi: 19.7.2016. (c) Pekka Hänninen (kuvat ja teksti) ja Rakennustarkastusyhdistys RTY ry